Yosuke Sato Quartet

Yosuke Sato - sax

Tadataka Unno - piano

Yutaka Yoshida - bass

Daisuke Kurata - drums

 

Narita Sky Town Hall, Narita Chiba, Japan

Sky Town Concert