Back to All Events

Yutaka Yoshida & Tadataka Unno "DANRO" release tour

Yutaka Yoshida - bass

Tadataka Unno - piano

Raymond McMorrin - tenor sax

Koichi Inoue - drums

 

Shores, Nagato, Japan